00421 905 276 689

Kontakt

JOBKOMPAS, s.r.o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Klimkovičova 27
040 23 Košice

Mobil do kancelárie: 00421 905 276 689
Email: jobkompas@jobkompas.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 36 424 781
DIČ: 2021898329
IČ DPH: SK2021898329
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30318/V

Kontakt

Meno a priezvisko
E-mail
Správa

Naši konzultanti:

Ing. Dušan Michalko
zástupca pre Slovensko a Českú republiku
(+421) 905 276 689
e-mail: michalko@jobkompas.sk